VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
    

Melding

Het bestuur van de Stichting Sosurwo Fonds bestaat uit ten minste drie tot ten hoogste 5 bestuurders. Bestuursleden zitten in het bestuur op persoonlijke titel. De taken van het bestuur zijn het besturen van de Stichting en het beheer van haar vermogen. Verder neemt het bestuur de besluiten voor alle lopende projecten.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit mensen die bewogen zijn met het doel van de Stichting.
 

Voorzitter  Mevr. Jeruto Chepkwony - Ambassadeur van Elgeyo / Marakwet County Government Kenya
Secretaris Claudia Elderkamp
Penningmeester Wordt binnenkort bekend
Algemeen bestuurslid Victor Brettschneider
   
Vrijwilligers  
Webmaster / PR Karel Schotanus

Bestuursvergadering
Het bestuur vergadert minimaal 3 keer per jaar om de lopende zaken en de projecten te evalueren en te bespreken. Onze donateurs  of vrijwilligers kunnen indien gewenst een bestuursvergadering bijwonen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Stichting. Hiervoor kunt u het emailadres info@sosurwo.nl gebruiken tevens zijn wij bereikbaar op 06-41402703.